Årsmöte i länsförbundet

mars 27, 2011

Det just nu högsäsong för årsmöten och igår höll länsförbundet årsmöte på Kungsörstorp i Kungsör. 2010 var ett bra år för Folkpartiet i Västmanland med valframgångar i många kommuner och ett ökande medlemsantal.

Mötet avtackade Sigge Synnergård som ordförande och till ny ordförande för länsförbundet valdes Carina Sandor från Skinnskatteberg.

Bonnie Bernström, ordförande i Liberala kvinnor, höll en intressant och inspirerande föreläsning om liberal feminism och att öka kvinnors egen makt i både familje- och samhällsliv. Hon sparkade både höger och åt vänster gällande

Den nyvalda ordföranden Carina Sandor

Den nyvalda ordföranden Carina Sandor

kampen för ett mer jämställt samhälle. Hon visade bland annat intressant statistik om kvinnors ägande. I stora drag är inte löneskillnaderna beroende på kön så stora längre, även om det finns mycket arbete kvar att göra, men skillnaderna i kvinnors och mäns ägande är mycket stora. Det var kul att se att vår egen kommun ligger i täten i länet när det kommer till kvinnors ägande. I Surahammars kommun uppgår kvinnors ägande till 81% av männens totala ägande, ändå en anmärkningsvärd skillnad.

Nytt år, ny ordförande och nya utmaningar…

/Jonas

Annonser

Stängningsveckor inom förskola och fritidsverksamhet.

november 10, 2010

Surahammars kommun är en kommun som vinnlägger sig om att vara en kommun för barnen. Med barnen kommer vanligen också föräldrar. Surahammars kommun säger sig vilja ha en dialog med föräldrar om sådant som rör verksamheten inom förskola, skola och fritids. Detta tycks dock gälla enbart i teorin. För de allra flesta är sommarsemestern viktig. Det är då man ska vara med familjen och bara ha det bra. Man ska lata sig vissa dagar och vara aktiv andra dagar. Man ska bada och sola och se nya platser. Många besöker släkt och vänner. Sommaren är en tid att bara få må bra! Många föräldrar har svårt att pussla ihop sommarens semester. Det är ett faktum att de allra flesta endast har 25 dagars semester. Därtill kommer att föräldrar vill ge sina barn långa, härliga sommarlov. Om föräldrarna dessutom vill ha semester tillsammans blir det ett svårlagt pussel, som dessvärre ibland misslyckas att bli lagt. Om man därtill lägger kommunens ovilja att faktiskt fråga föräldrar till barn inom förskola och fritids när DE vill ha stängningsveckorna (= när förskola och fritids är helt stängt) blir det hela för många nästan ett omöjligt pussel. Man kan undra varför kommunen inte frågar föräldrarna om när de vill ha förskola och fritids öppet på sommaren. Är det en ekonomisk fråga? Är det en personalfråga? Är det en fråga man inte anser att föräldrar ska lägga sig i? Jag vet inte, men jag anser att alla föräldrar till barn inom förskola och fritidsverksamhet åtminstone borde tillfrågas innan sommarens stängningsveckor spikas.  Man kan inte uppfylla allas önskemål, men man kan visa att föräldrars åsikter är viktiga. Så bör kommunen agera, men så är inte fallet idag (dessvärre). Föräldrar är i händerna på kommunen när det gäller frågan om stängningsveckorna, men det borde vara majoriteten av föräldrars önskemål som styr när stängningsveckorna läggs. Det är en rättighet att åtminstone få tycka till!

/Jeanette


Media rapporterar om ”förskolereformen”

oktober 21, 2010

Lokal media har verkligen intresserat sig för frågan om vistelsetid i förskolan och avgifterna kopplat till detta. Grunden för diskussionen är Yvonne Gmeiners (FP) motion om vistelsetiden i förskolan där Folkpartiet föreslår att det ska vara möjligt för barn till arbetssökande och föräldralediga att vistas 20 istället för 15 timmar i förskolan per vecka utan avgiftshöjning.

(S) valde att gå på en linje där endast barn till arbetssökande ska få möjlighet att vistas i förskolan 20 timmar. På senaste barn- och bildningsnämnden beslutade man också att om man som arbetssökande förälder väljer detta går man miste om deltidstaxan. Detta har både VLT och radion valt att rapportera om.

Genom att (S) valt denna linje slår man hårt mot tanken att förskolan har ett viktigt innehåll som i möjligaste mån bör komma alla barn till del. Och det som blir kvar av det som  från början kunde ha blivit en reel reform är egentligen ingenting.

//Jonas


Välkommen till vår blogg!

oktober 8, 2010

Här kommer vi dela med oss av våra tankar rörande det politiska arbetet i Surahammars kommun. Vi ser inte detta bara som en kanal för att nå ut, utan också som en väg att få respons på våra tankar och förslag för ett bättre och liberalare Surahammar.